80s toys - Atari. I still have

Đề thi môn Văn lớp 7 học kì 2 có đáp án năm học 2015 – 2016 Tân Châu

HocTap321 chia sẻ Đề thi môn Văn lớp 7 học kì 2 có đáp án năm học 2015 – 2016 Tân Châu

Dưới đây là: Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Văn của Phòng GD & ĐT huyện Tân Châu năm 2016. Đề thi khá hay bám sát chương trình ngữ văn lớp 7, giúp các em ôn luyện tốt trong kì thi cuối năm.

Xem thêm: Tham khảo đáp án và đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán mới nhất 2016

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂN CHÂU

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2

MÔN: VĂN- LỚP 7

Năm học 2015 – 2016

Thời gian làm bài 90 phút

I. Văn – Tiếng Việt: (4 điểm).

Câu 1: ( 2 điểm)

a) Nêu giá trị nội dung và nghệ thuật văn bản: Sống chết mặc baycủa Phạm Duy Tốn?, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cách tốt nhất để làm bạn vui lên là làm người khác vui lên.
The best way to cheer yourself up is to try to cheer somebody else up.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên