80s toys - Atari. I still have

Đề thi kiểm tra học kì 1 lớp 7 trường Lương Thế Vinh Hà Nội năm 2016-2017

HocTap321 chia sẻ Đề thi kiểm tra học kì 1 lớp 7 trường Lương Thế Vinh Hà Nội năm 2016-2017

Đề thi kiểm tra chất lượng học kì 1 lớp 7 trường ương Thế Vinh Hà Nội năm học 2016-2017. Đề gồm 6 bài tập, thang điểm 10. Các em và thầy cô tham khảo đề thi dưới đây.

Phòng GD-ĐT Cầu Giấy

Trường Lương Thế Vinh – Hà Nội

Đề kiểm tra học kì 1

Môn Toán lớp 7

Thời gian 90 phút.

Bài 1: (2đ) Tính hợp lý nếu có thể:

Bài 2: (1đ) Tìm x biết:

  1. |x-1| – 3/12 = (-1/2)2
  2. (-0.2)x = 1/25

Bài 3: (1.5đ) Cho hàm số y = f(x) = -2/3 x (d), , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu tôi sống thành tâm, thành ý và lương tâm tôi không bị cắn rứt thì ai muốn khen hay chê cũng mặc.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên