Polly po-cket

Soạn bài: Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh

HocTap321 hướng dẫn Soạn bài: Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh ngữ văn lớp 10
Hướng dẫn soạn bài: Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh


I. Kết cấu của văn bản thuyết minh


Câu 1:


a. Xác định đối tượng, mục đích thuyết mình của từng văn bản:


* Văn bản Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân:


- Đối tượng: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân.


- Mục đích: nhằm giới thiệu cho người đọc về thời gian, địa điểm và diễn biến của hội thổi cơm thi và ý nghĩa văn hoá của nó trong đời sống tinh thần của người lao động vùng đồng bằng Bắc Bộ.


* Văn bản Bưởi Phúc Trạch:


- Đối tượng: bưởi Phúc Trạch - một loại trái cây nổi tiếng ở Hà Tĩnh.


- Mục đích: giúp người đọc hình dung, cảm nhận được đặc điểm (hình dáng, màu sắc, hương vị hấp dẫn, giá trị bổ dưỡng) của bưởi Phúc Trạch.


b. Các ý chính của từng văn bản:


* Văn bản Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân:, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sử dụng nhiều kế liên tiếp, muốn chiến thắng phải biết móc nối nhiều kế với nhau.
Liên hoàn kế.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên