Snack's 1967

Soạn bài: Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh

HocTap321 hướng dẫn Soạn bài: Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh ngữ văn lớp 10
Hướng dẫn soạn bài: Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh


I. Kết cấu của văn bản thuyết minh


Câu 1:


a. Xác định đối tượng, mục đích thuyết mình của từng văn bản:


* Văn bản Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân:


- Đối tượng: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân.


- Mục đích: nhằm giới thiệu cho người đọc về thời gian, địa điểm và diễn biến của hội thổi cơm thi và ý nghĩa văn hoá của nó trong đời sống tinh thần của người lao động vùng đồng bằng Bắc Bộ.


* Văn bản Bưởi Phúc Trạch:


- Đối tượng: bưởi Phúc Trạch - một loại trái cây nổi tiếng ở Hà Tĩnh.


- Mục đích: giúp người đọc hình dung, cảm nhận được đặc điểm (hình dáng, màu sắc, hương vị hấp dẫn, giá trị bổ dưỡng) của bưởi Phúc Trạch.


b. Các ý chính của từng văn bản:


* Văn bản Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân:, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu em sống đến trăm tuổi, anh muốn sống một trăm tuổi thiếu một ngày để anh không bao giờ phải sống thiếu em.
If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day so I never have to live without you.
A. A. Milne
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên