Disneyland 1972 Love the old s

Đề thi học kì 1 môn Lý lớp 7 phòng GD & ĐT TP Bảo Lộc năm học 2015 – 2016 có đáp án hay

HocTap321 chia sẻ Đề thi học kì 1 môn Lý lớp 7 phòng GD & ĐT TP Bảo Lộc năm học 2015 – 2016 có đáp án hay

Các em tham khảo Đề thi kì 1 môn Lý lớp 7 có đáp án của Phòng GD & ĐT TP Bảo Lộc năm học 2015 – 2016. Thời gian làm bài 45 phút.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP BẢO LỘC

ĐỀ THI HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2015-2016

MÔN: Vật Lý – 7

Thời gian làm bài 45 phút

(Không kể thời gian giao đề )

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước phương án mà em cho là đúng

Câu 1. Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền theo đường nào ?, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta có khả năng tìm thấy sai trái ở những người cộng tác nhiều hơn nhiều đức hạnh.
We are far more liable to catch the vices than the virtues of our associates.
Denis Diderot
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên