Disneyland 1972 Love the old s

Phần hình học – Chương I : Đoạn thẳng – Độ dài đoạn thẳng – Hướng dẫn giải bài 40, 41, 42, 43, 44, 45 SGK Toán 6 trang 119

Phần hình học – Chương I : Đoạn thẳng – Độ dài đoạn thẳng – Hướng dẫn giải bài 40, 41, 42, 43, 44, 45 SGK Toán 6 trang 119


40.

Đo độ dài hộp của một số dụng cụ học tập(bút chì, thước kẻ, hộp bút,…)


Hướng dẫn : Em tự đo theo yêu cầu bài toán


41.  Đo kích thước của nền nhà lớp học( hoặc bảng hoặc bàn giáo viên,…) rồi  điền vào chỗ trống:


Chiều dài: ………


Chiều rộng: ………


Hướng dẫn : Em tự dùng thước đo để đo kich thước của bàn giáo viên và ghi lại kết quả đo


42.


so sánh hai đoạn thẳng AB và AC trong hình 41 rồi đánh đâu giống nhau cho các đoạn thẳng bằng nhau., , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình bạn, cũng như tình yêu, bị sự thiếu vắng kéo dài phá hủy, dù nó có thể trở nên mạnh mẽ hơn nhờ những xa cách ngắn tạm thời.
Friendship, like love, is destroyed by long absence, though it may be increased by short intermissions.
Samuel Johnson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên