XtGem Forum catalog

Chương II: Góc – Số đo góc – Hướng dẫn giải bài 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 SGK Toán 6 tập 2 trang 79

Chương II: Góc – Số đo góc – Hướng dẫn giải bài 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 SGK Toán 6 tập 2 trang 79


1. Đo góc

a) Dụng cụ: thước đo góc.


b) Cách đo góc xOy


Bước 1: Đặt thước đo góc sao cho tâm của thuốc trùng với tâm O của góc, một cạnh của góc đi qua vạch 00


Bước 2: Xem cạnh thứ hai của góc đi qua vạch nào của thước giả sử là vạch 1050


thì viết là Chương II: Góc – Số đo góc – Hướng dẫn giải bài 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 SGK Toán 6 tập 2 trang 79 = 1050


Nhận xét: mỗi góc có một số đo dương. Số đo của góc bẹt là 180. Số đo của mỗi góc không vượt qua 180 độ.


2. So sánh 2 góc


– Nếu hai góc A và B có số đo bằng nhau thì hai góc đó bằng nhau., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chỉ những người ngu dốt mới căm ghét giáo dục.
It is only the ignorant who despise education.
Publilius Syrus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên