Soạn bài: Lập dàn ý bài văn thuyết minh

HocTap321 hướng dẫn Soạn bài: Lập dàn ý bài văn thuyết minh ngữ văn lớp 10
Hướng dẫn soạn bài: Lập dàn ý bài văn thuyết minh


III. Luyện tập


   Lập dàn ý cho các đề văn thuyết minh sau:


   Đề 1: Giới thiệu một tác giả văn học.


1. Mở bài: Giới thiệu khái quát về tác giả lựa chọn để thuyết minh (họ tên, tuổi, quê quán,…)


2. Thân bài:


- Cuộc đời và sự nghiệp văn học:  • Hoàn cảnh xuất thân, truyền thống gia đình, học vấn, đường đời,…


  • Các chặng đường sáng tác và những tác phẩm chính.- Phong cách nghệ thuật:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sách là kho tàng đã và đang cho ta trí tuệ và biến ta thành người có tri thức, học rộng, tài cao.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Ring ring