Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Chương II: Góc – Vẽ góc cho biết số đo – Hướng dẫn giải bài 24, 25, 26, 27, 28, 29 SGK Toán 6 tập 2 trang 84

Chương II: Góc – Vẽ góc cho biết số đo – Hướng dẫn giải bài 24, 25, 26, 27, 28, 29 SGK Toán 6 tập 2 trang 84


1. Cho tia Ox, Vẽ góc xOy sao cho  Chương II: Góc – Vẽ góc cho biết số đo – Hướng dẫn giải bài 24, 25, 26, 27, 28, 29 SGK Toán 6 tập 2 trang 84

– Đặt thước đo góc sao cho tâm thước trùng với góc O của tia Ox và tia Ox đi qua vạch 0o


– Kẻ thia Oy qua vạch  m của thước.


Nhận xét:Trên nửa mặt phẳng cho trước có bờ chứa tia Ox, bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một  tia Oy sao cho:Chương II: Góc – Vẽ góc cho biết số đo – Hướng dẫn giải bài 24, 25, 26, 27, 28, 29 SGK Toán 6 tập 2 trang 84


2. Dấu hiệu nhận biết tia  nằm giữa hai tia


Trên nửa mặt phẳng bờ chưa tia Ox có hai tia Oy, Oz mà Chương II: Góc – Vẽ góc cho biết số đo – Hướng dẫn giải bài 24, 25, 26, 27, 28, 29 SGK Toán 6 tập 2 trang 84


thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz


Chương II: Góc – Vẽ góc cho biết số đo – Hướng dẫn giải bài 24, 25, 26, 27, 28, 29 SGK Toán 6 tập 2 trang 84


Bài 24. Vẽ góc xBy có số đo bằng  450                               , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tai họa thì bay đến mà hạnh phúc thì bò đến ta.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên