Chương II : Số nguyên – Nhân hai số nguyên cùng dấu – Hướng dẫn giải bài 78, 79, 80, 81, 82, 83 SGK Toán 6 trang 91

Chương II : Số nguyên – Nhân hai số nguyên cùng dấu – Hướng dẫn giải bài 78, 79, 80, 81, 82, 83 SGK Toán 6 trang 91


78. Tính : Chương II : Số nguyên – Nhân hai số nguyên cùng dấu – Hướng dẫn giải bài 78, 79, 80, 81, 82, 83 SGK Toán 6 trang 91

79. TínhChương II : Số nguyên – Nhân hai số nguyên cùng dấu – Hướng dẫn giải bài 78, 79, 80, 81, 82, 83 SGK Toán 6 trang 91


80. Cho a là một số nguyên âm. Hỏi b là số nguyên âm hay số nguyên dương nếu :


a. a x b là một số nguyên dương nên a, b cùng dấu mà a là số nguyên âm nên b là số nguyên âm


b. a x b là một số nguyên âm nên a, b khác dấu mà a là số nguyên âm nên b là số nguyên dương


81. Trong một trò chơi băn bi vào các hình tròn vẽ bên trên mặt đất ( hình dưới ), bạn Sơn bắn được ba viên điểm 5, một viên điểm 0 và hai viên điểm -2, bạn Dũng bắn được hai viên điểm 10, một viên điểm -2 và ba viên điểm -4. Hỏi bạn nào điểm cao hơn ?


Tổng số điểm của bạn Sơn là :


5 . 3 + 0 + (-2) = 11 điểm


Tổng số điểm của bạn Dũng là :, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ai nói nhiều nghe ít, người ấy đáng giá bằng một con lừa ở ngoài chợ.
Ngạn ngữ Tây Ban Nha
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Snack's 1967