The Soda Pop

B. Cities, buildings and people (Phần 1-5 trang 158-161 SGK Tiếng Anh 6)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người không dễ gặp nguy hiểm là người ngay cả lúc an toàn cũng vẫn luôn luôn thận trọng.
One is not exposed to danger who, even when in safety is always on their guard.
Publilius Syrus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên