Facebook00">Google+0 Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán trường THCS Hồ Tùng Mậu. Thời" />
Disneyland 1972 Love the old s

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán THCS Hồ Tùng Mậu

HocTap321 chia sẻ Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán THCS Hồ Tùng Mậu

Chia sẻ:0">Facebook00">Google+0

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán trường THCS Hồ Tùng Mậu. Thời gian làm bài:90 phút.

I – Trắc nghiệm ( 2,0 điểm ) Hãy chọn phương án đúng và viết chữ cái trước đáp án vào bài làm.

     Câu 1: Trong số thập phân 186,072 phần thập phân có giá trị là:

   A. 72               B. 0,72                  C. 0,072               D. 7,2

      Câu 2: 10% của 8 dm là:

   A. 0,8 dm           B. 7 dm               C. 8 dm              D. 10 dm

     Câu 3: Kết quả phép chia 17 giờ 36 phút chia cho 8 là:

   A. 2,17 giờ           B. 2,2 giờ          C. 2,12 giờ           D. 2,3 giờ

     Câu 4: Mặt đồng hồ hình tròn có đường kính 2,5cm.Chu vi của mặt đồng hồ là:

   A. 15,7cm         B. 6,908cm       C. 3,925 cm          D. 7,85 cm

     Câu 5: 750 kg  =  … tấn, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Từ bỏ thành kiến không bao giờ quá muộn.
It is never too late to give up our prejudices.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên