Facebook00">Google+0 Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán trường THCS Hồ Tùng Mậu. Thời" />
Ring ring

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán THCS Hồ Tùng Mậu

HocTap321 chia sẻ Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán THCS Hồ Tùng Mậu

Chia sẻ:0">Facebook00">Google+0

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán trường THCS Hồ Tùng Mậu. Thời gian làm bài:90 phút.

I – Trắc nghiệm ( 2,0 điểm ) Hãy chọn phương án đúng và viết chữ cái trước đáp án vào bài làm.

     Câu 1: Trong số thập phân 186,072 phần thập phân có giá trị là:

   A. 72               B. 0,72                  C. 0,072               D. 7,2

      Câu 2: 10% của 8 dm là:

   A. 0,8 dm           B. 7 dm               C. 8 dm              D. 10 dm

     Câu 3: Kết quả phép chia 17 giờ 36 phút chia cho 8 là:

   A. 2,17 giờ           B. 2,2 giờ          C. 2,12 giờ           D. 2,3 giờ

     Câu 4: Mặt đồng hồ hình tròn có đường kính 2,5cm.Chu vi của mặt đồng hồ là:

   A. 15,7cm         B. 6,908cm       C. 3,925 cm          D. 7,85 cm

     Câu 5: 750 kg  =  … tấn, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi ba mươi tuổi, người ta nên biết rõ mình như trong lòng bàn tay, biết rõ con số cụ thể của những khiếm khuyết và phẩm chất của mình, biết mình có thể đi xa bao nhiêu, đoán trước những thất bại
là chính bản thân mình. Và trên hết, chấp nhận những điều đó.
At 30 a man should know himself like the palm of his hand, know the exact number of his defects and qualities, know how far he can go, foretell his failures
be what he is. And, above all, accept these things.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên