Tham khảo 2 đề kiểm tra số học lớp 6 – THCS Văn Tự 2016

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có những điều đáng để ta chết, nhưng không có gì xứng đáng để chém giết.
There are causes worth dying for, but none worth killing for.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Teya Salat