The Soda Pop

Đề thi kiểm tra kì 1 lớp 6 môn Vật Lý có đáp án năm 2015 trường THCS Hoa Lư

HocTap321 chia sẻ Đề thi kiểm tra kì 1 lớp 6 môn Vật Lý có đáp án năm 2015 trường THCS Hoa Lư

Đề và đáp án đề thi kiểm tra kì 1 môn Vật Lý lớp 6 năm học 2015 – 2016 của trường THCS Hoa Lư. Thời gian làm bài 45 phút.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2015-2016

MÔN: VẬT LÝ 6

Giới hạn chương trình: tuần 1 đến tuần 15

1. TRỌNG SỐ NỘI DUNG KIỂM TRA THEO PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH – BẢNG 1


, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không phải tất cả những người cười với ta đều là bạn cũng không phải tất cả những người làm ta bực mình đều là kẻ thù của ta.
Ngạn ngữ Mông Cổ
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên