Tham khảo đề thi học kì 2 môn Văn lớp 6 huyện Hoài nhơn có đáp án năm 2016

HocTap321 chia sẻ Tham khảo đề thi học kì 2 môn Văn lớp 6 huyện Hoài nhơn có đáp án năm 2016

Kính mời thầy cô và các em tham khảo Đề thi học kì 2 môn Văn lớp 6 2016 của Phòng GD & ĐT huyện Hoài Nhơn. Đề thi có đáp án chi tiết, thời gian làm bài 90 phút.

Xem thêm: Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Sinh học năm 2016 có đáp án

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HOÀI NHƠN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2

MÔN: VĂN – LỚP 6

Năm học 2014 – 2015

Thời gian làm bài 90 phút

I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Khoanh tròn chữ cái câu trả lời đúng nhất:

1. (0,25đ)  Văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” của tác giả nào?, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tương lai có rất nhiều tên: Với kẻ yếu, nó là Điều không thể đạt được. Đối với người hay sợ hãi, nó là Điều chưa biết. Với ai dũng cảm, nó là Cơ hội.
The future has many names: For the weak, it means the unattainable. For the fearful, it means the unknown. For the courageous, it means opportunity.
Victor Hugo
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Insane