Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2015 trường THCS Tân Sơn

HocTap321 chia sẻ Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2015 trường THCS Tân Sơn

Tham khảo Ma trận Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2015 trường THCS Tân Sơn có đáp án. Đề gồm phần trắc nghiệm và tự luận. Thời gian làm bài 90 phút.

TRƯỜNG THCS TÂN SƠN

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2015 – 2016

Môn Toán 6

Thời gian làm bài: 90 phút

Ma trận ra đề kiểm tra tự luận – trắc nghiệm


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người tốt là bạn của mọi sinh vật.
The good man is the friend of all living things.
Mahatma Gandhi
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Swatch Watches