Ring ring

Đề thi khảo sát giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán trường THCS Lê Lợi 2016

HocTap321 chia sẻ Đề thi khảo sát giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán trường THCS Lê Lợi 2016

Tham khảo Đề và đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Lê Lợi năm 2016, các em xem chi tiết dưới đây

I. Trắc nghiệm: ( 2,0 Điểm ).

Em hãy khoanh tròn câu đúng A,B,C,D.

Câu 1: Cho tập hợp E = {0}. Có thể nói rằng tập hợp E là ?

A. Rỗng                B.Không có phần tử

C.Phần tử 0           D. Có một phần tử 0.

Câu 2: Cho F = {1;2;3;…;100}.Số phần tử của tập hợp F là ?

A. 4 phần tử          B. 100 phần tử.

C. 123 phần tử       D. Vô số phần tử.

Câu 3: Kết quả so sánh hai số 53 35  là ?, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một người bạn là người mà ta có thể trút ra tất cả trái tim mình, trái tim đầy tro trấu, biết rằng những bàn tay dịu dàng nhất sẽ cầm lấy nó và sàng lọc, giữ lại những gì đáng giữ, và với hơi thở của lòng tốt, thổi đi tất cả những phần thừa.
A friend is one to whom one may pour out all the contents of one's heart, chaff and grain together, knowing that the gentlest of hands will take and sift it, keep what is worth keeping, and with a breath of kindness, blow the rest away.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên