XtGem Forum catalog

Đề thi khảo sát giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán trường THCS Lê Lợi 2016

HocTap321 chia sẻ Đề thi khảo sát giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán trường THCS Lê Lợi 2016

Tham khảo Đề và đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Lê Lợi năm 2016, các em xem chi tiết dưới đây

I. Trắc nghiệm: ( 2,0 Điểm ).

Em hãy khoanh tròn câu đúng A,B,C,D.

Câu 1: Cho tập hợp E = {0}. Có thể nói rằng tập hợp E là ?

A. Rỗng                B.Không có phần tử

C.Phần tử 0           D. Có một phần tử 0.

Câu 2: Cho F = {1;2;3;…;100}.Số phần tử của tập hợp F là ?

A. 4 phần tử          B. 100 phần tử.

C. 123 phần tử       D. Vô số phần tử.

Câu 3: Kết quả so sánh hai số 53 35  là ?, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi người ta thực sự là bạn với nhau thì ngay cả nước lã cũng ngọt.
Ngạn ngữ Trung Quốc
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên