Đề thi khảo sát giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán trường THCS Lê Lợi 2016

HocTap321 chia sẻ Đề thi khảo sát giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán trường THCS Lê Lợi 2016

Tham khảo Đề và đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Lê Lợi năm 2016, các em xem chi tiết dưới đây

I. Trắc nghiệm: ( 2,0 Điểm ).

Em hãy khoanh tròn câu đúng A,B,C,D.

Câu 1: Cho tập hợp E = {0}. Có thể nói rằng tập hợp E là ?

A. Rỗng                B.Không có phần tử

C.Phần tử 0           D. Có một phần tử 0.

Câu 2: Cho F = {1;2;3;…;100}.Số phần tử của tập hợp F là ?

A. 4 phần tử          B. 100 phần tử.

C. 123 phần tử       D. Vô số phần tử.

Câu 3: Kết quả so sánh hai số 53 35  là ?, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu đến dù bạn muốn hay không. Đừng cố điều khiển nó!
Love happens whether you want it to or not. Don't try to control it!
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog