Facebook00">Google+0 Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh 6 trường THCS Bích Hòa" />
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh 6 THCS Bích Hòa năm 2014

HocTap321 chia sẻ Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh 6 THCS Bích Hòa năm 2014

Chia sẻ:0">Facebook00">Google+0

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh 6 trường THCS Bích Hòa – Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Oai năm 2014

 

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯƠNG ĐẦU NĂM


Năm học: 2013 – 2014

Môn : Tiếng Anh 6

Thời gian : 45 phút ( không kể thời gian giao đề)

I. Chọn từ đúng nhất  (12 x 0,25 = 3 mks)

1.   ……….. do you live ?    –  I live inLondon.

A. What               B. Where              C. How                 D. When

2.   He ……… a teacher.

A. is                      B. am                  C. are                   D. to be, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy viết trong trái tim rằng mỗi ngày đều là ngày tuyệt vời nhất trong năm.
Write it on your heart that every day is the best day in the year.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên