Bài 44. Tìm hiểu địa lý tỉnh, thành phố

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người lạc quan sống trên bán đảo của những khả năng vô tận; người bi quan kẹt trên hòn đào của những do dự vô cùng.
The optimist lives on the peninsula of infinite possibilities; the pessimist is stranded on the island of perpetual indecision.
William Arthur Ward
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Duck hunt