Thực hành nhận xét sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 10 bài 10 Thực hành nhận xét sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ (bài 12 địa lý 10 ban nâng cao)

Bài 10: THỰC HÀNH NHẬN XÉT SỰ PHÂN BỐ CÁC VÀNH ĐAI

ĐỘNG ĐẤT, NÚI LỬA VÀ CÁC VÙNG NÚI TRẺ

(Bài 12 - Ban nâng cao)

 

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

Câu 1: Xác định trên hình 10 và bản đồ các mảng kiến tạo, các vành đai động đất và núi lửa, bản đồ Tự nhiên Thế giới các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ.

Trả lời

- Các vành đai động đất: vành đai động đất lớn nhất kéo dài từ Địa Trung Hải đến Tây Nam Á, Nam Á, Đông Nam Á, Nhật Bàn, khu vực Bẳc Thái Bình Dương, rồi sang phía tây châu Mĩ; vành đai động đất dọc sống núi ngầm Đại Tây Dương...

- Vành đai núi lửa: vành đai lửa Thái Bình Dương; Địa Trung Hài...

- Vùng núi trẻ: Hi-ma-lay-a, Cooc-đi-e, An-đét..., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng sống quá thật thà. Đừng yêu ai quá thiết tha.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog