XtGem Forum catalog

Unit 10 Life on Other Planets: Language Focus

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh language focus unit 10 Life on Other Planets lop 9 trang 89. (Thực hành với bạn sử dụng “may” or “might” và nói về những món quà của Andy

UNIT 10: LIFE ON THE OTHER PLANETS

LANGUAGE FOCUS

 

* Modals : may, might.

* Conditional sentences : type 1 and type 2.

1) Work with a partner. Use may or might and talk about And/s presents.

(Thực hành với bạn sử dụng “may” or “might” và nói về những món quà của Andy)

a) It may be a book or it might be a game

b) It may be a box of crayons or it might be a box of paint.

c) It may be a football or it might be a basketball, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mỗi chúng ta rồi đều sẽ có một ngày được phán xét vì chuẩn mực của cuộc đời ta, không phải mức sống của ta; bởi mức độ chúng ta cho đi
không phải vì mức độ giàu sang; bởi lòng tốt giản đơn
không phải bởi sự vĩ đại bề ngoài.
Each of us will one day be judged by our standard of life
not by our standard of living; by our measure of giving
not by our measure of wealth; by our simple goodness
not by our seeming greatness.
William Arthur Ward
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên