Teya Salat

Bài 3: Các loại quang phổ (1, 2, 3, 4, 5, 6)
 


ĐỀ BÀI

Câu 1: Quang phổ vạch phát xạ là gì? Điều kiện để có quang phổ vạch phát xạ là gì? Đặc điểm của quang phổ vạch phát xạ là gì?


Câu 2: Quang phổ liên tục là gì? Điều kiện để có quang phổ liên tục là gì? Đặc điểm của quang phổ liên tục là gì?


Câu 3: Quang phổ hấp thụ là gì? Trình bày cách tạo ra quang phổ hấp thụ. Đặc điểm của quang phổ hấp thụ là gì?


Câu 4: Quang phổ vạch phát xạ do chất nào dưới đây bị nung nóng phát ra ?


A. Chất rắn.


B.Chất lỏng.


C. Chất khí ở áp suất thấp.


D. Chất khí ở áp suất cao, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đời cha ăn mặn đời con khát nước.
Tục ngữ Việt Nam
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên