Listening Unit 12 Lớp 12 Trang 132

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh 12 Unit 12 Water Sports Listening trang 132 SGK. Theo nhóm, xem tranh và cho biết môn thể thao dưới nước này được chơi và nghe một phụ nữ nói về môn bơi nghệ thuật và chọn đáp án đúng cho mỗi câu.

UNIT 12: WATER SPORTS

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

* Theo nhóm, xem tranh và cho biết môn thể thao dưới nước này được chơi:

trong hồ hay dưới biển             (in a swimming pool)

có thiết bị hay không               (with or without equipment)

theo cá nhân hay theo đội       (in a team or individually)

 

* Nghe và lặp lại., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc con người và sự thỏa mãn con người cần phải phát xuất từ chính mình. Sẽ là một sai lầm nếu ta mong mỏi các thỏa mãn cuối cùng đến từ tiền bạc hoặc từ máy vi tính.
Human happiness and human satisfaction must ultimately come from within oneself. It is wrong to expect some final satisfaction to come from money or from a computer.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog