Polly po-cket

Listening Unit 12 Lớp 12 Trang 132

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh 12 Unit 12 Water Sports Listening trang 132 SGK. Theo nhóm, xem tranh và cho biết môn thể thao dưới nước này được chơi và nghe một phụ nữ nói về môn bơi nghệ thuật và chọn đáp án đúng cho mỗi câu.

UNIT 12: WATER SPORTS

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

* Theo nhóm, xem tranh và cho biết môn thể thao dưới nước này được chơi:

trong hồ hay dưới biển             (in a swimming pool)

có thiết bị hay không               (with or without equipment)

theo cá nhân hay theo đội       (in a team or individually)

 

* Nghe và lặp lại., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tương lai chỉ đến với kẻ biết chờ đợi.
The future is his who knows how to wait.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên