Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 30 - Sinh Học 10

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 30 - Sinh Học 10
Chương  2. Axit nucleic  – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4 trang  30 SGK Sinh học lớp 10


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Nêu sự khác biệt về cấu trúc giữa ADN và ARN.Hướng dẫn giải


Sự khác biệt giữa cấu trúc ADN và ARN là:

ADN: là chuỗi xoắn kép (gồm 2 chuỗi pôlinuclêôtit). Đơn phân của ADN là A (Ađênin), T (Timin), G (Guanin), X (Xitozin), trong thành phần của nó có đường đêôxribôzơ (C5H10O4).

ARN: Cấu tạo từ một chuỗi pôlinuclêôtit. Đơn phân của ARN là A (Ađênin), U (Uraxin), G (Guanin), X (Xitôzin), trong thành phần của nó có đường ribôzơ (C5H10O5).


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Nếu phân tử ADN có cấu trúc quá bền vững cũng như trong quá trình truyền đạt thông tin di truyền không xảy ra sai sót gì thì thế giới sinh vật có thể vật đa dạng như ngày nay không?


Hướng dẫn giải


Nếu phân tử ADN quá bền vững thì trong giảm phân rất khó x=y ra sự trao đổi chéo giữa các nhiễm sắc tử không chị em, khó xảy ra sự hoán vị gen tương ứng, rất khó tạo ra các biến dị tổ hợp để cung cấp nguyên liệu phong phú cho chọn lọc tự nhiên. Đồng thời, nếu quá trình truyền đạt thông tin di truyền không xảy ra sai sót gì thì không tạo ra được các đột biến cung cấp nguyên liệu cho chọn lọc tự nhiên và làm cho sinh giới không thể đa dạng như ngày nay.


Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK), , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tự ái trong tình yêu chẳng khác gì vụ lợi trong tình bạn.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog