Reading Unit 16 Lớp 12 Trang 172

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 16 The Associantion Of Southeast Asian Nations Reading trang 172 SGK.

UNIT 16: THE ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS

READING (ĐỌC)

Before you read

Theo cặp, hỏi và đáp các câu sau:

1/ ASEAN là gỉ?

2/ Việt Nam đà gia nhập tổ chức đó khi nào?

While you read

Đọc đoạn văn và làm các bài tập theo sau.

Hiệp Hội Các quốc gia Đông Nam Ả hay ASEAN được thành lập vào ngày 8 tháng 8 năm 1967 tại Băng Cốc, Thái Lan do năm quốc gia thành viên ban đầu là ln-đô-nê-xia, Ma-lay-xia, Phi-lip-pin, Sin-ga-pore và Thái Lan. Nước Bru-ney gia nhập ASEAN năm 1984. Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN năm 1995. Lào và My-an-ma được nhận vào tổ chức này năm 1997, và Cam-bo-dia năm 1999. Nhừng mục tiêu chính của Hiệp Hội là thúc đẩy sự phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hóa, đẩy mạnh hòa bình và sự ổn định qua việc tôn trọng công lý, luật pháp và mối quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực.

ASEAN có số dân khỏang 600 triệu, chiếm khỏang 8% dân số thế giới. Diện tích tổng cộng là 4.480.000 cây số vuông. Đó là một khu vực với các nền văn hóa khác nhau, và nhân dân ở một số quốc gia như Phi-lip-pin, Bru-ney, Ma-lay-xia và Sin-ga-pore nói tiếng Anh ngoài ngôn ngữ chính của họ. Theo số liệu thống kê năm 2004, ASEAN đạt được tổng sản phẩm xã hội khoảng 737 tỉ đô la Mỹ. Tổng sản phẩm xã hội GDP này tăng trường mức trung bình khoảng 4% hàng năm từ năm 2000 đến 2004. Nền kinh tế của các quốc gia thành viên rất đa dạng, dù các sản phẩm chủ yếu gồm hàng điện tử, dầu và gỗ., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Muốn yêu cho ra yêu một người đàn bà, ta phải yêu nàng như nàng sẽ phải chết ngày mai.
Ngạn ngữ Ả rập
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog