Bài 3: Phương trình mặt phẳng trong không gian (Giải bài tập 9,10)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tin tất cả mọi người đều trung thực là ngu xuẩn. Không tin có người trung thực là điều còn tồi tệ hơn.
To believe all men honest is folly. To believe none is something worse.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog