pacman, rainbows, and roller s

Bài 61: Sản xuất điện năng – Nhiệt điện và thủy điện (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Hãy nhớ lại xem điện có thể được sử dụng vào những việc gì trong đời sống và sản xuất?

Hướng dẫn:


Trong đời sống: Thắp đèn sáng, nấu cơm, đun nước, chạy quạt điện..


Trong sản xuất: Chạy máy cưa, máy khoan, máy bơm…


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Hãy nêu những dụng cụ hay thiết bị trong đó điện năng đã được chuyển hóa thành cơ năng, nhiệt năng, quang năng, hóa năng.


Hướng dẫn:


+ Quạt điện: Điện năng đã được chuyển hóa thành cơ năng.


+ Bếp điện: Điện năng đã được chuyển hóa thành nhiệt năng., , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi đọc lồi cả mắt và vẫn không đọc được đủ tới một nửa... người ta càng đọc nhiều, người ta càng thấy còn nhiều điều cần phải đọc.
I read my eyes out and can't read half enough...the more one reads the more one sees we have to read.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên