Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Bài 61: Sản xuất điện năng – Nhiệt điện và thủy điện (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Hãy nhớ lại xem điện có thể được sử dụng vào những việc gì trong đời sống và sản xuất?

Hướng dẫn:


Trong đời sống: Thắp đèn sáng, nấu cơm, đun nước, chạy quạt điện..


Trong sản xuất: Chạy máy cưa, máy khoan, máy bơm…


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Hãy nêu những dụng cụ hay thiết bị trong đó điện năng đã được chuyển hóa thành cơ năng, nhiệt năng, quang năng, hóa năng.


Hướng dẫn:


+ Quạt điện: Điện năng đã được chuyển hóa thành cơ năng.


+ Bếp điện: Điện năng đã được chuyển hóa thành nhiệt năng., , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Vàng tìm vàng làm bạn. Ngọc tìm ngọc sách đôi.
Tục ngữ Việt Nam
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên