XtGem Forum catalog

Anh (chị) hãy phân tích đoạn thơ sau đây trong trích đoạn Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm.

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Giáo dục một người là đào luyện cho họ có thể đối đầu với mọi hoàn cảnh.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên