The Soda Pop

Anh (chị) hãy phân tích đoạn thơ sau đây trong trích đoạn Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm.

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ai nới rộng con tim thì phải thu hẹp cái miệng lại.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên