Bài 35: Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 9 bài 35 Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long trang 128 SGK. Đất phèn, đất mặn chiếm diện tích rất lớn (khoảng 2,5 triệu ha). Hai loại đất này có thể sử dụng trong sản xuất nông nghiệp với điều kiện phải được cải tạo, trước hết phải áp dụng các biện pháp thau chua, rửa mặn, xây dựng hệ thống bờ bao, kênh rạch vừa thoát nước vào mùa lũ, vừa giữ nước ngọt vào mùa cạn.

ĐỊA LÍ 9 BÀI 35: GIẢI BÀI TẬP VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 

I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

1. Dựa vào hình 35.1, hãy xác định ranh giới và nêu ý nghĩa vị trí địa lí của vùng.

Trả lời:

- Vị trí cực Nam đất nước, gần xích đạo, nằm sát vùng Đông Nam Bộ, ba mặt là biển và có biên giới với Cam-pu-chia.

- Ý nghĩa: có lợi thế giao lưu kinh tế, văn hoá với các vùng trong nước, với Tiểu vùng sông Mê Công và các nước trong khu vực.

2. Dựa vào hình 35.1, hãy cho biết các loại dất chính ở Đồng bằng sông Cửu Long và sự phân bô của chúng.

Trả lời:

- Đất phù sa ngọt ven sông Tiền, sông Hậu., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Yêu người, người thường yêu lại, kính người, người thường kính lại.
Mạnh Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polaroid