XtGem Forum catalog

Unit 3: Ways Of Socialising (Cách Thức Giao Tiếp Xã Hội)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 3 Ways Of Socialising (Cách Thức Giao Tiếp Xã Hội). Trong phần ngữ pháp bài 3 này chúng ta sẽ học câu trực tiếp và câu tường thuật. Các bạn cùng tham khảo nhé.

UNIT 3: WAYS OF SOCIALISING

CÁCH THỨC GIAO TIẾP XÃ HỘI 

 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 Reading Unit 3 Lớp 12 Trang 30

 Speaking Unit 3 Lớp 12 Trang 32

 Listening Unit 3 Lớp 12 Trang 34

 Writing Unit 3 Lớp 12 Trang 36

 Language Focus Unit 3 Lớp 12 Trang 38

 , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Toàn bộ nghệ thuật của sự giáo dục là nghệ thuật đánh thức sự tò mò bản năng của những trí óc non trẻ nhằm thỏa mãn nó sau đó.
The whole art of teaching is only the art of awakening the natural curiosity of young minds for the purpose of satisfying it afterwards.
Anatole France
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên