Pair of Vintage Old School Fru

Unit 2: Cultural Diversity (Đa Dạng Văn Hóa)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta sợ hãi quan tâm quá nhiều vì sợ rằng đối phương không quan tâm một chút nào.
We are afraid to care too much, for fear that the other person does not care at all.
Eleanor Roosevelt
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên