Polly po-cket

Listening Unit 2 Lớp 12 Trang 24

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 unit 2 Cultural Diversity Listening trang 24 SGK. Nghe và điền thông tin còn thiếu vào chỗ trống và trả lời các câu hỏi.

UNIT 2: CULTURAL DIVERSITY

LISTENING

 

Before you listen

Theo cặp, các em trà lời các câu hòi sau:

1. Em đã bao giờ dự một lễ cưới chưa?

2. Cô dâu và chú rễ thường làm gì ở lễ cưới?

* Nghe và lặp lại

altar

Master of ceremony, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có sự nhiệt huyết rõ ràng đối với tự do, khiến bản tính con người vượt lên trên chính nó, trong những hành động can đảm và anh hùng.
There is a certain enthusiasm in liberty, that makes human nature rise above itself, in acts of bravery and heroism.
Alexander Hamilton
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên