Listening Unit 2 Lớp 12 Trang 24

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 unit 2 Cultural Diversity Listening trang 24 SGK. Nghe và điền thông tin còn thiếu vào chỗ trống và trả lời các câu hỏi.

UNIT 2: CULTURAL DIVERSITY

LISTENING

 

Before you listen

Theo cặp, các em trà lời các câu hòi sau:

1. Em đã bao giờ dự một lễ cưới chưa?

2. Cô dâu và chú rễ thường làm gì ở lễ cưới?

* Nghe và lặp lại

altar

Master of ceremony, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không ai đáng để được gọi là một kẻ thù, tất cả đều là ân nhân của bạn, và không ai làm bạn bị tổn hại.
Bạn không có kẻ thù, ngoại trừ chính mình.
No one is to be called an enemy, all are your benefactors, and no one does you harm. You have no enemy except yourselves.
Francis of Assisi
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Snack's 1967