XtGem Forum catalog

Lịch Sử 7 -Bài 2 :SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN VÀ SỰ HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Ở CHÂU ÂU .Sử 7 -Bài 2 :SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN VÀ SỰ HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Ở CHÂU ÂU .Lịch Sử 7 -Bài 2 :SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN VÀ SỰ HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Ở CHÂU ÂU .​Lược đồ những cuộc phát kiến địa lý1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lý* Nguyên nhân : do sản xuất phát triển, cần thị trường , nguyện liệu , vàng bạc.* Điều kiện : phát kiến địa lý vì khoa học kỹ thuật tiến bộ – đóng tàu lớn có la bàn .* Các cuộc phát kiến địa lý : Vax cô đơ Gama , Cô lôm bô ,Ma gien lan, đi bằng đường biển.* Kết quả : tìm ra con đường biển mới , vùng đất mới , dân tộc mới , đem lại cho giai cấp tư sản những món lợi khổng lồ .Lịch Sử 7 -Bài 2 :SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN VÀ SỰ HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Ở CHÂU ÂU .

Lược đồ những cuộc phát kiến địa lýMô tả :+1487 B. Di-a -xơ vòng qua cực Nam Châu Phi đến mũi Hảo Vọng.+ 8-1492 C .Cô - lôm -bô từ Tây Ban Nha về hướng tây đến biển Ca ri bê , đặt chân đến Châu Mỹ+ 1497 Va-x cô đơ Ga- ma từ Lix- bon , đến Ca -li -cút ( Tây Ấn Độ ) .+ 1519-1522 Ph. Ma -gien- lan đi qua cực nam Châu Mỹ ( eo Ma -gien -lan) vào Thái Bình Dương , và thiệt mạng ở Phi -líp -pin và trở về Tây -ban -nha năm 1522.2. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Au :- Sau các cuộc phát kiến địa lý , thương nhân Châu Âu giàu lên trở thành giai cấp tư sản .- Nhờ vốn ,nhờ công nhân làm thuê, do đó tư sản lập xưởng sản xuất, công ty thương mại, những đồn điền rộng lớn , người làm thuê trở thành giai cấp vô sản-Nền sản xuất mới tư bản chủ nghĩa ra đời ngay trong lòng chế độ phong kiến .- Hình thành quan hệ tư bản chủ nghĩa :Giai cấp tư sản và giai cấp vô sản .Lịch Sử 7 -Bài 2 :SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN VÀ SỰ HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Ở CHÂU ÂU .

Tàu Caravenbiển. Đuôi tàu trang bị 1 trục giữ bánh lái, có thể quay quanh bản lề, thay cho bánh lái mái chèo cổ xưa từ thế kỉ XII. Trên tàu có la bàn định hướng, đồng hồ cát bằng thủy tinh để đo thời gian và ước lượng kinh độ , có khả năng vượt đại dương.Lịch Sử 7 -Bài 2 :SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN VÀ SỰ HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Ở CHÂU ÂU .La bàn


Lịch Sử 7 -Bài 2 :SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN VÀ SỰ HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Ở CHÂU ÂU .Hải đồ


Lịch Sử 7 -Bài 2 :SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN VÀ SỰ HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Ở CHÂU ÂU .Buôn bán nô lệ da đen
Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập.
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tự làm mình khổ nhục để đánh lừa quân địch.
Khổ nhục kế.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên