Old school Easter eggs.

Speaking Unit 11 Lớp 12 Trang 122

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 unit 11 book speaking trang 122 SGK. Theo cặp, hỏi và trả lời về thói quen đọc sách cùa nhau, dùng các câu hòi trong bài hội thoại.

UNIT 11: BOOK

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1. Theo cặp, em hãy hoàn tất bài hội thoại sau và luyện đọc.

Conversation 1.

A: What sort of books do you like to read?

B: How do you often read books?

A: When do you often read books?

Task 2. Theo cặp, hỏi và trả lời về thói quen đọc sách cùa nhau, dùng các câu hòi trong bài hội thoại.

A. What sort of books do you read?, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thời gian thay đổi tất cả, chỉ trừ thứ bên trong chúng ta luôn luôn khiến ta thấy ngạc nhiên vì thay đổi.
Time changes everything except something within us which is always surprised by change.
Thomas Hardy
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên