Listening Unit 4 Lớp 12 Trang 48

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh 12 Unit 4 School Education System Listening trang 48 SGK. Nghe bài hội thoại giữa Jenny và Gavin. Đánh dấu ✓ vào câu hỏi được trả lời là là "Yes":

 UNIT 4: SCHOOL EDUCATION SYSTEM

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen: Theo cặp, hỏi và đáp các câu hỏi sau:

Em giỏi về môn học nào?

Em thích môn học nào nhất trong lớp? Tại sao?

* Nghe và lặp lại các từ:

tearaway                methodical               well-behaved

disruptive              actually                     struggle

While you listen, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lương tâm là giọng nói bên trong cảnh báo chúng ta rằng có thể có ai đó đang nhìn đấy.
Conscience is the inner voice that warns us somebody may be looking.
Henry Louis Mencken
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Pair of Vintage Old School Fru