Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Listening Unit 4 Lớp 12 Trang 48

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh 12 Unit 4 School Education System Listening trang 48 SGK. Nghe bài hội thoại giữa Jenny và Gavin. Đánh dấu ✓ vào câu hỏi được trả lời là là "Yes":

 UNIT 4: SCHOOL EDUCATION SYSTEM

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen: Theo cặp, hỏi và đáp các câu hỏi sau:

Em giỏi về môn học nào?

Em thích môn học nào nhất trong lớp? Tại sao?

* Nghe và lặp lại các từ:

tearaway                methodical               well-behaved

disruptive              actually                     struggle

While you listen, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Yêu thương mang lại nhiều lạc thú hơn là được yêu.
There is more pleasure in loving than in being beloved.
Thomas Fuller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên