Duck hunt

Vũ trụ Hệ mặt trời và trái đất Hệ quả chuyển động tụ quanh trục của trái đất

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 10 bài 4 Vũ trụ Hệ mặt trời và trái đất Hệ quả chuyển động tụ quanh trục của trái đất (bài 5 và bài 6 ban nâng cao). Các bạn cùng tham khảo nhé.

Bài 4: GIẢI BÀI TẬP VŨ TRỤ. HỆ MẶT TRỜI VÀ TRÁI ĐẤT

HỆ QUẢ CHUYẾN ĐỘNG TỤ QUAY QUANH TRỤC CỦA TRÁI ĐẤT

(Bài 5 và bài 6 - Ban nâng cao)

 

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 21 SGK địa lý 10: Vũ Trụ là gì? Hệ Mặt Trời là gì? Em có những hiểu biết gì về Trái Đất trong hệ Mặt Trời?

Trả lời

- Vù Trụ là khoảng không gian vô tận chửa các thiên hà. Mỗi thiên hà là một tập hợp của rất nhiều thiên thể (như các ngôi sao, hành tinh, vệ tinh, sao chổi...) cùng với khí, bụi và bức xạ điện từ.

- Hệ Mặt Trời (HMT) là một tập hợp cá thiên thể nằm trong Dài Ngân Hà, gồm có: Mặt Trời ở trung tâm, các thiên thể chuyển động xung quanh và các đám bụi khí. Hệ Mặt Trời có tám hành tinh: Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vưong tinh, Hải Vương tinh.

- Hiểu biết về Trái Đất trong HMT:, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đảo ngược cách bạn đối xử với người bạn đã làm điều sai trái tốt hơn là xin sự tha thứ của anh ta.
Reversing your treatment of the man you have wronged is better than asking his forgiveness.
Elbert Hubbard
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên