pacman, rainbows, and roller s

Thổ nhưỡng quyển Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý lớp 10 bài 19 Thổ nhưỡng quyển Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng (bài 24 SGK địa lý nâng cao).

BÀI 19: GIẢI BÀI TẬP THỔ NHƯỠNG QUYỂN

CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH THỔ NHƯỠNG

(Bài 24 - Ban nâng cao)

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 65 SGK địa lý 10: Nêu khái niệm và đặc trưng cơ bản của đất.

Trả lời:

- Đất (thổ nhưỡng) là lớp vật chất tơi xốp ở bề mặt lục địa, được đặc trưng bởi độ phì.

- Đặc trưng cơ bản cùa đất là độ phì, đó là khả năng cung cấp nước, nhiệt, khí và các chất dinh dưỡng cần thiết cho thực vật sinh trường và phát triển.

Giải bài tập 2 trang 65 SGK địa lý 10: Căn cứ vào đâu đổ phân biệt đất với các vật th tự nhiên khác như: đá, nước, sinh vật.

Trả lời, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chiến tranh là cuộc tranh cãi giữa hai tên trộm quá hèn nhát để đánh trận chiến của chính mình.
War is a quarrel between two thieves too cowardly to fight their own battle.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên