XtGem Forum catalog

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 58 SGK Sinh học lớp 12

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 58 SGK Sinh học lớp 12
Chương  2. Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4 trang  58 SGK Sinh học lớp 12


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


thế nào là mức phản ứng của một kiểu gen?


Hướng dẫn giải


Cùng một kiểu gen nhưng có thể cho một dãy các kiểu hình khác nhau tuỳ thuộc vào điều kiện môi trường. Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau là mức phản ứng của kiểu gen.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Muốn nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen nào đó ở động vật ta cần phải làm gì?


Hướng dẫn giải


Muốn nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen nào đó ở động vật ta cần phải tạo ra một loạt các con vật có cùng một kiểu gen rồi cho chúng sống ở các môi trường khác nhau. Việc tạo ra các con vật có cùng kiểu gen có thể được tiến hành bằng cách nhân bản vô tính hoặc chia một phôi thành nhiều phôi nhỏ rồi cho vào tử cung của các con mẹ khác nhau để tạo ra các con con., , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Càng trưởng thành, bạn sẽ nhận ra rằng tranh luận đúng sai hơn thua với người khác đôi khi không còn quan trọng nữa. Quan trọng hơn cả là chỉ muốn bình yên.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên