Ring ring

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 160 SGK Sinh học lớp 12

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 160 SGK Sinh học lớp 12
Chương  7. Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3 trang  160  SGK Sinh học lớp 12


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Trong các đặc điểm sau, những đặc điểm nào sau đây có thể có ở một quần thể sinh vật?


A. Quần thể bao gồm nhiều cá thể sinh vật.


B. Quần thể là tập hợp của các cá thể cùng loài.


C. Các cá thể trong quần thể có khả năng giao phối với nhau.


D. Quần thể gồm nhiều cá thể cùng loài phân bố ở các nơi xa nhau.


E. Các cá thể trong quần thể có kiểu gen hoàn toàn giống nhau.


G. Quần thể có thể có khu vực phân bố rất rộng, giới hạn bởi các chướng ngại của thiên nhiên như sóng, núi, eo biển,…, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mất đi một người bạn cũng như mất đi một cánh tay. Thời gian có thể chữa lành nỗi đau, nhưng sự thiếu hụt không bao giờ được lấp đầy.
The loss of a friend is like that of a limb. Time may heal the anguish of the wound, but the loss cannot be repaired.
Robert Southey
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên