Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Chương 2. Dòng điện không đổi, nguồn điện – Hướng dẫn giải bài tập 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang 45 SGK Vật Lý lớp 11

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một quốc gia thấy nó ưu việt hơn những quốc gia khác. Điều đó sản sinh ra lòng yêu nước
và chiến tranh.
Each nation feels superior to other nations. That breeds patriotism
and wars.
Dale Carnegie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên