80s toys - Atari. I still have

Chương 2. Dòng điện không đổi, nguồn điện – Hướng dẫn giải bài tập 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang 45 SGK Vật Lý lớp 11

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Yêu là chịu rủi ro không được đáp lại. Hy vọng là chịu rủi ro sẽ đau khổ. Thử là chịu rủi ro thất bại, nhưng phải chấp nhận rủi ro vì rủi ro lớn nhất trong đời là không dám mạo hiểm.
To love is to risk not being loved in return. To hope is to risk pain. To try is to risk failure, but risk must be taken because the greatest hazard in life is to risk nothing.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên