Pair of Vintage Old School Fru

Lịch Sử 8-Bài 21 - CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ( 1939-1945)Sử 8-Bài 21 - CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ( 1939-1945)

I Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai

- Sau cuộc khủng hỏang kinh tế thế giới 1929-1933, mâu thuẫn về thuộc địa giữa đế quốc gay gắt , dẫn đến hình thành hai khối quân sự đối địch nhau là khối Đồng Minh Anh- Pháp –Mỹ và phát xít Đức – Ý – Nhật .- Chính sách thỏa hiệp của Anh- Pháp-Mỹ đã tạo điều kiện để phát xít Đức- Ý- Nhật châm ngòi cho chiến tranh .- Anh – Pháp – Mỹ muốn gây chiến tranh nên mượn phát xít tiêu diệt Liên Xô vì Liên Xô là kẻ thù cần tiêu diệt .- Hít -le chiếm Tiệp Khắc (3-1939) .- Trước thái độ nhân nhượng của Anh – Pháp- Mỹ và chưa đủ sức đánh Liên Xô nên Hít le đánh Châu Âu.-Ngày 1-9-1939 tấn công Ba Lan nên Anh- Pháp tuyên chiến với Đức , chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ .Lịch Sử 8-Bài 21 - CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ( 1939-1945)Lược đồ thế giới trong thời gian chiến tranh thế giới thứ hai .

II. Những diễn biến chính.1. Chiến tranh bùng nổ và lan rộng tòan thế giới ( 1-9-1939 đến đầu năm 1943).- Với chiến thuật chớp nhoáng Đức chiếm hầu hết các nước Châu Âu trừ Anh và vài nước trung lập .- 22-6-1941 Đức tấn công Liên Xô và dần dần tiến sâu vào lạnh thổ Liên Xô .- 7-12-1941 Nhật tấn công hạm đội Mỹ ở Trân Châu Cảng ; chiếm toàn bộ Đông Nam Á và một số đảo ở Thái Bình Dương .- 9-1940 Ý chiếm Ai cập , chiến tranh lan rộng ra toàn thế giới-Tháng 1-1942 Mặt trận Đồng Minh chống phát xít được thành lập .Lịch Sử 8-Bài 21 - CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ( 1939-1945)Lược đồ quân Đức đánh chiếm Châu Âu (1939-1941)2. Quân Đồng Minh phản công , chiến tranh kết thúc từ đầu năm 1943à 8-1945a. Mặt trận Xô và Đức :- Ngày 2-2-1943: Chiến thắng Xta- lin- grat ,Hồng Quân Liên Xô và liên quân Anh – Mỹ liên tiếp phản công .-Cuối 1944 toàn bộ Liên Xô được giải phóng và giúp nhân dân Đông Âu truy quét quân Đức .-5-1943 Đức –Ý hạ vũ khí ở Bắc Phi-6-6-1944 Mỹ- Anh đổ bộ lên Bắc Pháp .-9-5-1945 Đức hàng không điều kiện , chiên tranh kết thúc ở Châu Âu .Lịch Sử 8-Bài 21 - CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ( 1939-1945)Lược đồ chiến trường Châu Âu và Bắc Phi trong chiến tranh thế giới thứ hai .Lịch Sử 8-Bài 21 - CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ( 1939-1945)Hồng quân Liên Xô cắm cờ chiến thắng trên nóc tòa nhà Quốc hội Đức ngày 9/5/1945Lịch Sử 8-Bài 21 - CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ( 1939-1945)Đức đầu hàngb. Châu Á – Thái bình Dương :-Hồng Quân Liên Xô đánh tan đạo quân Quan Đông của Nhật ở Đông Bắc Trung Quốc .-6 và 9-8-1945 Mỹ thả bom nguyên tử xuống Hi rô si ma và Na ga da ki-15-8-1945 : Nhật hàng không điều kiện , Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc .Lịch Sử 8-Bài 21 - CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ( 1939-1945)Nhật đầu hàng*Tính chất của chiến tranh : là chiến tranh đế quốc , phi nghĩa,khi Liên Xô tham chiến là chiến tranh chính nghĩa , bảo vệ tổ quốc , giải phóng nhân loại.Lịch Sử 8-Bài 21 - CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ( 1939-1945)Lược đồ Chiến trường Châu Á Thái Bình Dương trong chiên tranh thế giới thứ hai .

3. Kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai:-Phát xít Đức – Ý – Nhật sụp đổ hòan tòan . Liên Xô là lực lượng đi đầu , chủ chốt trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít .-Là cuộc chiến lớn , nhất , khốc liệt nhất , 60 triệu người chết , 90 triệu người bị thương và tàn tật , thiệt hại vật chất gấp 10 lần chiến tranh thế giới thứ nhất .-Tình hình thế giới biến đổi căn bản : hệ thống xã hội chủ nghĩa ra đời , phong trào giải phóng dân tộc phát triển .Lịch Sử 8-Bài 21 - CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ( 1939-1945)Nạn nhân của bom nguyên tử ở Hi rô si maĐoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trong chiến tranh, không có gì thay thế được chiến thắng.
In war, there is no substitute for victory.
Douglas MacArthur
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên