Teya Salat

Chương 4. Lực Lo-ren-xơ – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 138 SGK Vật Lý lớp 11

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chỉ những người không sợ chết là đáng sống.
Only those are fit to live who are not afraid to die.
Douglas MacArthur
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên