Writing Unit 3 Lớp 11 Trang 26

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 9 trang 26 SGK Unit 3 Party đơn giản nhất. Viết một bức thư mời các bạn cùng lớp đến dự tiệc, dựa vào việc trả lời các câu hỏi gợi ý.

UNIT 3: A PARTY

WRITING (Viết)

Task 1. Theo cặp, hỏi và trả lời các câu hỏi.

GỢI Ý

1. Người ta tổ chức tiệc nhân dịp nào?

2. Người ta thường mặc y phục nào khi dự tiệc?

3. Người ta thường đem theo quà gì đến dự tiệc?

Task 2. Dùng từ trong khung để điền vào bức thư.

ĐÁP ÁN

1. at my house, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mọi hành vi ngu xuẩn đều xuất phát tự sự bắt chước những người chúng ta không thể giống.
Almost all absurdity of conduct arises from the imitation of those who we cannot resemble.
Samuel Johnson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

pacman, rainbows, and roller s