Unit 13: Hobbies (Thú Tiêu Khiển)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có những sự quyến rũ chỉ nên đứng từ xa mà ngắm.
There are charms made only for distant admiration.
Samuel Johnson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polly po-cket