Hướng dẫn soạn môn Ngữ văn lớp 9 – Tập 1-chính xác nhất
HƯỚNG DẪN SOẠN: NGỮ VĂN LỚP 9 – TẬP 1 • Phong cách Hồ Chí Minh

 • Các phương châm hội thoại

 • Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

 • Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

 • Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

 • Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

 • Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn thuyết minh

 • Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

 • Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

 • Viết bài tập làm văn số 1 – Văn thuyết minh

 • Chuyện người con gái Nam Xương ( Trích Truyền kì mạn lục )

 • Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

 • Sự phát triển của từ vựng

 • Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

 • Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh (trích Vũ trung tùy bút)

 • Hoàn Lê nhất thống chí – Hồi thứ mười bốn (trích)

 • Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)

 • Trả bài trập làm văn số 1

 • Truyện Kiều của Nguyễn Du

 • Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều)

 • Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiều)

 • Thuật ngữ

 • Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều)

 • Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều)

 • Trau dồi vốn từ

 • Viết bài tập làm văn số 2 – Văn tự sự

 • Thúy Kiều báo ân báo oán (trích Truyện Kiều)

 • Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (trích Truyện Lục Vân Tiên)

 • Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

 • Lục Vân Tiên gặp nạn (trích Truyện Lục Vân Tiên)

 • Chương trình địa phương (phần Văn)

 • Tổng kết về từ vựng

 • Trả bài tập làm văn số 2

 • Đồng chí

 • Bài thơ về tiểu đội xe không kính

 • Kiểm tra về truyện trung đại

 • Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)

 • Nghị luận trong văn bản tự sự

 • Đoàn thuyền đánh cá

 • Bếp lửa

 • Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)

 • Tập làm thơ tám chữ

 • Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

 • Anh trăng

 • Tổng kết về từ vựng (Luyện tập tổng hợp)

 • Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận

 • Làng (trích)

 • Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

 • Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự

 • Luyện nói : Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm

 • Lặng lẽ Sa Pa (trích)

 • Ôn tập phần Tiếng Việt

 • Viết bài văn số 3 – Văn tự sự

 • Người kể chuyện trong văn bản tự sự

 • Chiếc lược ngà (trích)

 • Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại

 • Kiểm tra phần Tiếng Việt

 • Ôn tập phần Tập làm văn

 • Cố hương

 • Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo)

 • Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

 • Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu)

 • Trả bài kiểm tra về thơ và truyện hiện đại

 • Trả bài tập làm văn số 3

 • Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I


CỘNG ĐỒNG MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 – ÔN THI LỚP 10 – CÙNG HỌC – CÙNG TIẾN BỘ

Array
, , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chính trị là một vùng đất của những hy vọng khiêm nhường và những đòi hỏi vừa phải đến đáng ngạc nhiên, nơi tất cả đều là người tốt miễn không phải là tội phạm, và tất cả đều là người khôn ngoan miễn không phải lố lăng.
Politics is a place of humble hopes and strangely modest requirements, where all are good who are not criminal and all are wise who are not ridiculously otherwise.
Frank Moore Colby
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Snack's 1967