Speaking Unit 10 Lớp 11 Trang 118

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 unit 10 nature in danger speaking trang 118 SGK. Chúng ta cùng nói những nguyên nhân tại sao trái đất của chúng ta ngày càng nóng nhé các bạn.

UNIT 10: NATURE IN DANGER

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1. Đọc các thông tin liên quan đến lý do tại sao thiên nhiên bị tàn phá. Sắp xếp chúng theo thứ tự mức độ quan trọng (xem task 2).

Task 2. Theo cặp, sắp xếp các câu của Task 2 phù hợp với các câu chỉ lý do ở Task 1.

ĐÁP ÁN GỢI Ý


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nhịn được cái thì tức giận một lúc, khỏi được cái lo âu trăm ngày.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog