pacman, rainbows, and roller s

Reading Unit 5 Lớp 11 Trang 56

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 5 illiteracy reading trang 56 SGK ngắn gọn và dễ hiểu nhất. The lifeguard advised US not to swim too far from the shore.

UNIT 5: ILLITERACY

READING (ĐỌC)

 

Before you read:

Theo cặp, quan sát và mô tả tranh, dùng những từ gợi ý đã cho.

CÂU HỎI GỢI Ý

+ Where do you think the class is?

+ What do you think of the people in the class?

Are they at the same age?

+ What do you think of the teacher?, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi nghĩ một trong những điều trớ trêu của cuộc đời là gây ra sai lầm vào đúng lúc.
I suppose that's one of the ironies of life doing the wrong thing at the right moment.
Charlie Chaplin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên