Soạn bài: Văn bản

HocTap321 hướng dẫn Soạn bài: Văn bản ngữ văn lớp 10
Hướng dẫn soạn bài: Văn bản


I. Khái niệm văn bản


Câu 1:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tự do tư tưởng là sức sống của linh hồn.
Liberty of thought is the life of the soul.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Easter eggs.