Snack's 1967

Soạn bài: Văn bản

HocTap321 hướng dẫn Soạn bài: Văn bản ngữ văn lớp 10
Hướng dẫn soạn bài: Văn bản


I. Khái niệm văn bản


Câu 1:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tự do phục tùng luật lệ mà một người tự thiết lập cho chính mình.
Liberty is obedience to the law which one has laid down for oneself.
Jean Jacques Rousseau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên