Disneyland 1972 Love the old s

Soạn bài: Văn bản

HocTap321 hướng dẫn Soạn bài: Văn bản ngữ văn lớp 10
Hướng dẫn soạn bài: Văn bản


I. Khái niệm văn bản


Câu 1:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.
Now and then it's good to pause in our pursuit of happiness and just be happy.
Guillaume Apollinaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên