The Soda Pop

Soạn bài: Văn bản

HocTap321 hướng dẫn Soạn bài: Văn bản ngữ văn lớp 10
Hướng dẫn soạn bài: Văn bản


I. Khái niệm văn bản


Câu 1:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu chưa trưởng thành nói: "Anh yêu em vì anh cần em." Tình yêu trưởng thành nói: "Anh cần em vì anh yêu em."
Immature love says: 'I love you because I need you.' Mature love says 'I need you because I love you.'
Erich Fromm
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên