Old school Easter eggs.

Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu sử dụng năng lượng của thế giới

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý lớp 10 bài 47 nâng cao thực hành vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu sử dụng năng lượng của thế giới. Các bạn cùng tham khảo nhé.

BÀI 47: GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ

CƠ CẤU SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CỦA THẾ GIỚI

(Ban nâng cao)

Cho bảng số liệu:

CƠ CẤU SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TOÀN THẾ GIỚI THỜI KÌ 1860- 2020 (Đơn vị: %)


,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngày mới đến cùng với sức mạnh mới và suy nghĩ mới.
With the new day comes new strength and new thoughts.
Eleanor Roosevelt
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên