XtGem Forum catalog

Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu sử dụng năng lượng của thế giới

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý lớp 10 bài 47 nâng cao thực hành vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu sử dụng năng lượng của thế giới. Các bạn cùng tham khảo nhé.

BÀI 47: GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ

CƠ CẤU SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CỦA THẾ GIỚI

(Ban nâng cao)

Cho bảng số liệu:

CƠ CẤU SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TOÀN THẾ GIỚI THỜI KÌ 1860- 2020 (Đơn vị: %)


,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khó tin rằng một người đang nói thật khi bạn biết bạn sẽ nói dối nếu bạn ở vào vị trí của anh ta.
It is hard to believe that a man is telling the truth when you know that you would lie if you were in his place.
Henry Louis Mencken
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên